2021. szeptember 25., szombat   Eufrozina és Kende napja


„Egy éves sóvárgó várakozás és sok hónapi gondos előkészítés után elérkezett a magyar katolikusság nagy hete. Az eucharisztikus kongresszus vigíliáján állunk. Budapestre már egymás után futnak be a távoli világrészekből jövő zarándokok vonatai. Természetes, hogy mi váciak, a fővároshoz legközelebbi püspöki város népe, szintén ünnepi lázban élünk, s élénken készülünk a nagy ünnepen való méltó részvételre.”
2021. szeptember 7. Részletek
A váci Casino (vagy kaszinó) 1860-ban alakult a Széchenyi által 1827-ben alapított Nemzeti Casino mintájára. A cél itt is a „társalgás”, a személyes kapcsolatok erősítése, az olvasás, kultúra ápolása volt. Bár a Casino által rendezett bálok nyilvánosak voltak, a tagok kizárólag férfiak lehettek. Váciakon kívül vidékiek is csatlakozhattak, igaz, ők csak a tagsági díj felét fizették. Kezdetben a Sáros (ma Széchenyi) utcában béreltek helyiséget, később a Kossuth téren álló Csillag fogadóban kaptak állandó helyet.
2021. április 12. Részletek
1896. december 25-én – szinte egy időben a Váci Múzeum Egyesület megalakulásával – került a váci utcákra a Vácz és Vidéke című hetilap mutatványszáma. A lap fejlécében társadalmi, néprajzi és közgazdasági hetilapként határozta meg magát, s nyitószámában programot is adott.
2021. április 7. Részletek
A kapitalizálódó társadalmakban a szegényekről való gondoskodás már túlnőtt a családok, a rokonság lehetőségein. A szociális gondoskodás igénye hívta életre az első jótékonysági egyleteket. 1817-ben alakult meg a „Jóltevő Asszonyi Egyesület” nevet viselő első jótékony nőegylet Magyarországon. Nem csupán az alamizsnagyűjtés volt a céljuk, de igyekeztek munkalehetőséget is biztosítani a megélhetés nélkül maradottaknak.
2021. március 30. Részletek
Az 1896-os év az egész országban az ezredéves ünnepségek jegyében zajlott. Ennek kapcsán többször került szóba hivatalosan és a közbeszédben is a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolása.
2021. március 29. Részletek
A 19. század második fele a polgárosodás időszaka, a civil szervezetek, a szervezeti élet virágkora. Mindenki megtalálhatta a számára legmegfelelőbb közösséget a különböző kulturális-, jótékonykodó-, egyházi- vagy szakmai egyesületekben. A sportolás is ekkor vált kedvelt, divatos tevékenységgé.
2021. március 26. Részletek
A 19. században közkedvelt népies műzene, a sírva vigadás legnagyobb mesterei a cigányzenészek voltak, Váchoz több nevezetes prímás, zenész kötődött. A 19. század első név szerint ismert váci prímása Csámpai Pista volt, aki rendszeres meghívott volt a környékbeli birtokosok jeles mulatságain – bálokon, esküvőkön, névnapi ünnepségeken. De voltak, akik országos, sőt nemzetközi hírnévre tettek szert.
2021. március 22. Részletek
Vác a 19. században több zeneszerzőt is adott az országnak. Pikéthy Tibor és Wolkóber János nevét még ismerik Vácon, de sokuknak ma már az emléke sem maradt fenn, miközben dalaikat még ma is éneklik, játsszák. Pikéthyről ezúttal nem esik szó – működése jórészt túlmutat a korszakon, inkább az elfeledettek, vagy kevésbé ismertek bemutatása a cél. Mivel sokféle zenei műfajban alkottak (a magyar nótától az egyházi zeneművekig), munkásságuk nem hasonlítható össze.
2021. március 18. Részletek
A szabadságharc leverését követően a hatalom tiltása ellenére is megemlékeztek a forradalomról és a szabadságharcról itt Vácott is. A temetőben, a második váci csatában elhunyt honvédek sírjánál emelt kőobeliszk volt az első emlékhely. Igaz ugyan, hogy az emlékezés tiltott volt, zsandárok figyelték, ki tesz virágot a sírra, ez nem tántorította el a váciakat. A kiegyezést követően pedig már szabaddá vált az ünneplés. Az első honvédemlékművet itt, Vácott állították fel 1868. július 19-én.
2021. március 12. Részletek
Vác méltán büszke sokszínű, gazdag zenei életére, melynek alapjait a 19. században tették le.
A 19. században a zene volt a néplélek megnyilvánulásának egyik legfontosabb formája. A reformkor, a szabadságharc, a bukás és elnyomatás évei egybeestek a népdalok felfedezésével, a színjátszás fellendülésével, a magyar nóta fénykorával. Fütyültek az inasok, énekeltek a cselédek, daloltak a polgárok, térzenére korzózott a lakosság. Intézményessé - bár még nem zökkenőmentessé - vált a zeneoktatás. Zeneszerzők, karnagyok, előadóművészek, zenetanárok egyaránt sokat tettek annak érdekében, hogy a zene, a dal minél többekhez eljuthasson. Ismerkedjünk meg velük, elsőként a korszak legnevesebb váci születésű énekeseivel:
2021. március 11. Részletek
<<
 
 
 
 
 
1

A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.