2024. április 21., vasárnap   Konrád napja


Petőfi mozaik – költőnk Vácon és környékén
2023. május 20. - 2024. március 31. Időszaki kiállítás
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére a Múzeum összegyűjtötte a költő Váccal és vidékével kapcsolatos emlékeit. Petőfi rövid, mozgalmas élete során többször megfordult városunkban, az ingyenesen megtekinthető kiállításon megismerhetjük Váchoz kapcsolódó élményeit – és bosszúságait.
A tárlat anyagát összeállította: Forró Katalin és Zomborka Márta

Megtekinthető a Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhely kapualjában 2024. március 31-ig, a kiállítás nyitvatartási idejében.

Petőfi Sándor számos alkalommal járt Vácon, nyaraló diákként, átutazóként, a vasút szerelmeseként, és az egy ideig városunkban élő szüleit látogatva. Több verse, írása, felesége naplója is tanúskodik váci utazásukról. Anyám tyúkja című versét, a családi költészet egyik gyöngyszemét Vácon is keltezte.

Petőfi Vácon 1835-ben fordulhatott meg először, Aszódon tanuló penci osztálytársaival. Pencen - Váctól 14 km-re - Petőfi nagynénje házvezetőnő Kosztolányi Imre nyugalmazott táblabírónál. A kéthetes karácsonyi szünetet három év múlva újabb két októberi hét követte, akkor már Selmecről érkezett ide szünidőre a diák. A Naszály hegy Vác és Kosd között, évszázadokig híres bortermő hely, melynek későbbi versében Petőfi is emléket állított.

1846. június 15-én megnyílt a Pest és Vác közötti vasút. Petőfi az emlékezetes első úton nem vett részt, a következő napokban azonban gyakran utazgatott Pest és Vác között. Egressy Ákos emlékezik meg erről, az édesapjának naponkénti vendége volt abban az időben a költő. „Az első eset volt, mikor egyhuzamban két napig nem láttuk. Nem tudtuk hol, merre van. Senki sem sejtette az okát elmaradásának. Azidőben nyílt meg az első magyar vasút: Pesttől Vácig. Harmadnap beállít hozzánk Petőfi s elmondja, hogy a két napot folyvást az új vasúti vonalon töltötte. Két napon át, mondja, folytonosan utazott reggeltől estig. Pesttől Vácra, onnan vissza, még pedig az első osztályú fülkében. Ott írta verseit s egyéb fogalmazványait.” Hogy milyen élményt jelentett számára vonaton utazni, a gyorsaságot élvezni, arra utal Úti levelében 1847-ben: „azon a vasúton bámulatosan halad az ember. Szeretném ráültetni az egész magyar hazát, néhány esztendő alatt tán kipótolná, amit néhány század alatt elmulasztott a haladásban. Kár, hogy olyan rövid még nálunk az egész vasút. Mikor az ember azt gondolja, hogy még csak felül, már akkor leszáll, s ott van Vácon.”

Szüleit 1846 késő őszén költöztette Vácra, s ettől az időtől még gyakrabban megtette az utat vonaton. Nem kétséges, hogy a Vasúton című verse, melyet 1847-ben írt, a váci vasútra vonatkozik.

 

 


Mellékelt képek:

A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.