2017. október 23., hétfő   Gyöngyi napja


Forró Katalin

igazgató, történész
forro.katalin@muzeumvac.hu

Tanulmányok

1980-1984. Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, Magyar -Történelem szak; magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

1990-1992. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem szak; történelem szakos középiskolai tanár

1997. Magyar Iparművészeti Főiskola, pedagógusok intenzív továbbképző tanfolyama; műelemezés-múzeumpedagógia

2009-2011. Budapesti Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés; kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szakreferens

2012. Múzeumi Képzési és Oktatási Központ, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, múzeumi vezetői ismeretek, akkreditált továbbképzés

 

Múzeumi szakmai tapasztalat

1988. március 01-től – történész muzeológus Tragor Ignác – 1990-ig Vak Bottyán – Múzeum, Vác

2007.06.01-2012.12.31. I.sz. történeti-néprajzi osztály vezetője Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

2007.12.30-2013. március 31. megbízott igazgató – Tragor Ignác Múzeum

2013. április 1-től Múzeumigazgató – Tragor Ignác Múzeum

 

Fontosabb tanulmányok

Váci Pantheon - kiállításvezető, Vác, 1992.

Az újjáépítés kora - in: Vác évszázadai - kiállításvezető, 1993.

A metropolis árnyékában (recenzió)

Honismeret 1994/3.sz.

Dr. Argenti Döme emlékezete

Gyógyszerészet, 1994. szeptember

Régi Váci fényképészek képei a váci Tragor Ignác Múzeum Gyűjteményében

- in.:Érték a fotóban , Országos Fotótörténeti Konferencia Tata, 1993., - Tudományos    Füzetek 9. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Füzetek, 1994.

Kézművesek Püspök-Vác mezőváros tanácsában 1790-1848 között

-in.: IV. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém 1994, 11. 9-11.,

Budapest - Veszprém, 1995.

Bíróválasztások Püspök-Vácon 1790 és 1848 között

-in.: Sudia Comitatensia 25. Szentendre, 1995.

Amit a korabeli fényképek megőriztek. polgári viseletek a XIX. század végén Vácott

Honismeret 1996/5.sz.

A céhes emlékek gyűjtésének kezdetei Pest megyében

-in.: 1100 esztendő kincsei, értékei Pest megye közgyűjteményeiben,

Cegléd, 1996

A váci Reitter család és a kocsigyártás

-in.: IX. Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém, 1996. szeptember 27-28.

Luxusiparok (Válogatás az előadásokból) Budapest - Veszprém 1997.

Egyesülés vagy autonómia - a váci ipartársulatok megalakulása

Szentendrei Füzetek, 1997.

"Győzelemről győzelemre hordjátok zászlóitokat." Emlékkiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára - kiállításvezető

Vác l998.

A filoxérapusztítás hatása Vác kézművesiparára

-in.: Csiffáry Gergely - Dóka Klára szerk.:Tanulmányok a kézművesipar történetéből,

Veszprém 1999.

A váci szabólegények artikulusa 1780-ból

-in.: Kutatások Pest megyében Tudományos konferencia II. Szentendre 1999.

Az 1926-os váci mandátum - Korteshadjárat és sajtópropaganda a kampány szolgálatában

-in.: Püski Levente - Tímár Lajos - Valuch Tibor szerk.: Politika, gazdaság és

társadalom a XX. századi magyar történelemben, KLTE Történelmi Intézet Új-

- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, Debrecen 2000.

A váci korzó

-in.: Váci Híd - Közéleti Havilap, Vác 2000.

A váci egyházmegye a 18-20. században

-in.: A váci egyházmegye ezer esztendeje, Vác 2000.

A "bársonyos diktatúra" korszaka

-in.: "Kincseink" Milleniumi Tárlatok - kiállításvezető Szentendre 2000.

Szubjektivitás és objektivitás - Matuska Szilveszter leírása az ausztriai steini

férfifegyintézetről

-in.: Rendi társadalom - polgári társadalom 11. Régi témák, mai kérdések a

mentalitástörténetben, A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 1998. Évi

esztergomi konferenciájának előadásai. Esztergom 2000.

Hazafiság vagy zendülés - A váci takácslegények felkelése 1848. december 10-én

-in.: Tanulmányok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából    Veszprémben 1998. március 20-án megtartott emlékülés előadásai, MTA Veszprémi      Területi Bizottsága, Veszprém 2001. 73-81.P.

A mentalitás változásai a váci takácslegények 1848. december 10-i zendülésének tükrében - in.: Kutatások Pest megyében, Konferencia III. Pest Megyei Múzeumi Füzetek 6. Szentendre 2002. 244 -250.p.

Vác - Tragor Ignác Múzeum in.: Múzsák kertje - A magyar múzeumok születése, Bp. 2002. 209-215.p.

Fót a XXI. század küszöbén, CEBA Kiadó, Bp. 2002.

A váci céhlegények legényrendtartásai a 18. század második feléből –in: X.

Kézművesipartörténeti Szimpózium, Budapest, 2001. október 29-30., szerk.:

Szulovszky János, Ipartörténeti Könyvtár 2., Budapest, 2002.

Kortesnóták szerepe a dualizmuskori választási kampányokban in.: Studia Comitatensia 29. Szentendre 2004.

Az I. világháborús emlékmű felavatása Vácott, in.: Történeti Muzeológiai Szemle 5. Bp. 2005. 217-227.p.

A Dunakeszi, Göd, Fót kistérség, Bp. 2005. (Száz Magyar Falu Könyvesház Kiadó)

A szociáldemokrácia 100 éve Vácott Vác, 2006. ( Váci Regionális Ifjúsági Klub Egyesület kiadásában)

Álmok, vágyak, múzeumépületek, in.: Váci Könyvek 10. Vác, 2007. 11-32.p.

Vác etnikai képe a 18. században a váci Fehérek temploma kriptafeltárásának tükrében, in.: Történeti Muzeológiai Szemle 8. Bp. 2008. 103-112.p.

A Duna – az ember és a folyó – katalógus 2008.

Vác a 20. században – in Vác – a Dunakanyar szíve, Történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak, Vác, 2009. 161 – 184.p.

Helyhatósági választások az 1950-ben Budapesthez csatolt településeken 1920-1940 között in: Feitl István – Ignácz Károly szerk: Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010, Napvilág Kiadó, Bp. 2010.

„Argenti a váci csodadoktor” címmel Argenti Döme váci orvosról in: SIMILE (orvosi szaklap) 2011. március

 

Kiállítás rendezés - Történeti kiállítások

1992.

Vác

Váci Panteon (szeptember-október)

1993.

Vác

„Vác évszázadai” – állandó kiállítás – Hincz Gyűjtemény

Barokk műkincsek a Váci Egyházmegyéből (július-augusztus) – Görög templom Kiállítóterem

METESZ Székház

Argeti Döme emlékülés és kamarakiállítás

1994.

Vác

Szolgáltatások a század első felében Vácon (május-június)

1995.

Vác

Megvalósulatlan álmok -  a 100 éves váci Múzeum története (május-november)

1996.

Vác

„Száz vasutat ezeret” - 150 éves a Pest-Vác vasút (július-szeptember) Csukovits Anitával,

Vác ipara a Milleneum időszakában (július-november)

METESZ Székház

Országos vasútmotívum kiállítás (július)

1997.

Vác

Öntöttvas tárgyak Várkonyi László gyűjteményéből (május - június)

"Művészet és mesterség" Fotográfusok a polgárosodó Vácott (július - szeptember)

Székelyudvarhely

Vác a századfordulón - fotókiállítás (október - november)

1998.

Vác

„Győzelemről győzelemre hordjátok zászlóitokat.” -emlékkiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára (március 14 - június 28)

"Azok a csodálatos játékkártyák"- válogatás Jánoska Antal gyűjteményéből (június 19 - szeptember 6.)

A Reitter család és a váci kocsigyártás (november)

1999.

Vác

" A mi 20. századunk " (május 28 - szeptember 5.)

2000.

Vác

"A váci egyházmegye 1000 éves története"  (ápr.16 - okt 1.)

Szentendre

"Kincseink" Milleniumi Tárlat -

2001.

Vác

„Kényszerszülte művészet” - 19-20.századi rabmunkák Magyarországon (13 börtön és 11 múzeum anyagából) (2001.május 11-szeptember 30.) Csukovits Anitával és Bárdosi Józseffel

Budapest, Almássy téri Szabadidőközpont

"Kényszerszülte művészet" - válogatás a korabeli börtönalkotásokból (2001.október 20.) Deviancia Konferencia keretein belül

2002.

Budapesti Történeti Múzeum

„Múzsák kertje” Közreműködés a kiállítás megrendezésében a váci Tragor Ignác Múzeumot bemutató résszel. (február 15 – április 28.)

Budapest Almássy téri Szabadidőközpont

Fotókiállítás a Pszinapszis keretében. (március 8-10. )

Vác

„Áttáncolt évszázad – Bálok, mulatságok Vácott 1810-1914 között” (július 12 – szeptember 8.)

„A Kossuth-kalaptól a Kossuth-kifliig, Egy kultusz tárgyi emlékei” (október 4 – október 31) – közös kiállítás Bárdosi József művészettörténésszel és Csukovits Anita néprajzossal.

2004.

Vác

„Rózsa – rózsa mit csinál?” ( június 11 – szeptember 5. )– Bárdosi József művészettörténésszel és Csukovits Anita néprajzossal

Vác, - Nagypréposti Palota

„Ő fölségeik eljövetelére” Mária Terézia (július 23 – november 7.) – Az Egyházmegyei Múzeummal közösen

Vác

Szőlő- és bortermelés Vácon és környékén (október 9-2005. január) Csukovits Anitával

2005.

Vác

A Főtér – a fő tér – (július 8 -szeptember 30) kiállítás Csukovits Anitával

2006.

Vác

„Adjuk tudtára a világnak!” Az 1956-os forradalom eseményei és a megtorlás Pest megyében (október 22 – 2007. január 21.)

Váci Ipartestületi Székház nagyterme

„120 éves a váci Ipartestület” emlékkiállítás (december 15 – december 31. )

2008.

Vác

„Duna – az ember és a folyó” (július 13 – október 26.) Csukovits Anitával

2009.

Vác

„A váci környezetvédelem 20 éve pólókon” - helytörténeti kiállítás Bíró György munkái alapján, (március 29 - április 26. )

Az „Ünnepek és hétköznapok - élet és halál emlékei a 18. századból” kiállítás rendezése. (június 20.-szeptember 6.) Csukovits Anitával

2011.

Vác

„Több nyelven-egy akarattal” - Népi és nemzetiségi kultúra a Kádár-korszakban (május 01. – augusztus 14.) Csukovits Anitával

2012.

Vác

„Bemutatkozik a ceglédi Kossuth Múzeum” – mini kiállítás rendezése a Március 15-i rendezvényhez kötődően.

Budapest - megyeháza

„Politika és emlékezet Pest megye történetében” (január – március)

2014.

"Esendő az ember, hajlandó a pendely.." - higiénia, tisztálkodás, mosás és fehérnemű-viselet a 19-20. században, Csukovits Anitával

„300 évre hitre, tudásra” – Piaristák Vác városában (augusztus 31-november 30.)

2015.

"Ars memorandi" - Kapuk a múltra, helytörténeti állandó kiállítás

„Virágos vonattól a vöröskeresztesig” - az I. világháború emlékezete

<< Vissza
Térkép Eseménytár Partnerek Hírlevél
<< 2017 Október >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
25262728293001
020304050607 „Petőfi nyomában Vácott” Történeti-irodalmi múzeumi séta
2017.10.07.10:00 - 2017.10.07.
„Ha a világ rigó lenne…” Kalandozás a mesék birodalmában
2017.10.07.15:00 - 2017.10.07.
08
091011121314 Családi nap a múzeummal a nyomdászat jegyében
2017.10.14.10:00 - 2017.10.14.
15
16171819202122
23242526272829
30310102030405

vac.hu

20 éves nka


A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.