2024. április 21., vasárnap   Konrád napja


Vácon, a Március 15. tér 23. szám alatt, a kék színre festett 18. századi épületen egy különleges üzletcégér található. A Múzeum új irodaépületéről, annak elefántos cégéréről Forró Katalin írását olvashatják.

Az 1718-as Althann Mihály Frigyes rendelésére készült térkép és telekkönyv szerint ez az épület Sőcz (Szűcs) Gergely lakóháza volt. 1780-ban, mint az ablakok feletti füzérdíszes maszkok is jelzik,  copf stílusban  építették át, majd 1830-ban klasszicizáló elemekkel egészítették ki.

Az épület különlegessége az elefántot ábrázoló cégér. A fűszeresek legszívesebben egzotikus állatot, oroszlánt vagy elefántot választottak cégérnek. Az elefánt, mint cégér általában a gyarmatáruk – kávé, tea, kakaó, fűszerek - forgalmazására utalt. Hasonló cégérrel találkozhatunk Pécs és Kaposvár belvárosában is, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a boltok egymáshoz kapcsolódtak volna.

A helyiek és a környékbeli piacozók nem sűrűn találkoztak elefánttal, így nem csodálkozhatunk azon, hogy a népnyelv a váci Főtéren álló boltot egyszerűen „Bihalyos”-nak (bivalyos) hívta.

Az 1870-es években - Tragor Ignác szerint, akinek családjában több kereskedő is volt – „a kirakatok ismeretlenek voltak. A fűszeres az ablakba néhány cukorsüveget rakott, de olykor-olykor az üres ládákat és hordókat is kitette az üzlet bejárata elé, hogy lássa a nép: friss áru érkezett! Az idénynek megfelelően nagyböjtben heringes hordók, tavasszal vetőmagokkal telt zsákok akadályozták útjukban a járdataposókat."

Az Elefántos, vagy „Bihalyos” bolt tulajdonosa Intzédy Soma volt. A Felvidékről 1855-ben, 15 évesen, érkezett Vácra, s állt be dolgozni nagybátyja fűszerüzletébe. 1864-ben önállósította magát, és fűszerüzletet nyitott, átvéve az egykori Bodendorfer-féle üzletet, majd benősült a Tragor családba.

Az elefántos bolt és a ház is a tulajdona volt. Az üzlet mellett aktív társadalmi életet élt. Városi képviselő és több civil szervezet tagja volt, sokat jótékonykodott. 1923-ban bekövetkezett halálát követően fia vitte tovább az üzletet. 1935-ben a ház és a bolt is gazdát cserélt. Drajkó László váci kötődésű budapesti fűszeres vette meg. A bolt cégérét megtartotta. Ma már csak a cégér emlékeztet arra, hogy egykor Vác egyik leghíresebb fűszerüzlete működött az épületben.

A ház még sokáig megőrizte kereskedelmi funkcióját, az 1980-as években például az Alkalmi áruk boltja működött benne. A földszinten, a nagykaputól balra ma is üzemel egy pékség. De ha jól megnézik a képeket, láthatják, hogy az elefánt sem maradt ugyanott, máshova vándorolt az épület homlokzatán…


Mellékelt képek:

A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.