2023. szeptember 29., péntek   Mihály napja


Gratulálunk Szűcsné Zomborka Márta muzeológus kollégánknak az elismeréshez!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a július 12-i ülésén városi kitüntetésekről döntött. Sorozatunkban a díjazottakat és méltatásukat ismertetjük.
Idén két egyéni Pro Urbe kitüntetést ítélt oda a képviselő-testület. Kitüntetésben részesül Szűcsné Zomborka Márta muzeológus.
***
Az egykor megyei fenntartású Vak Bottyán Múzeum igazgatójaként, muzeológusként és közgyűjteményi referensként is kiemelkedő az a sokszínű szervező és alkotótevékenység, amelyet városunkért végzett és végez folyamatosan.
Publikációi, a szerkesztésében megjelent helytörténeti munkák mind gondos, igazi lokálpatrióta szemléletéről tanúskodnak.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett 1994-ben a világszenzációnak számító domonkosrendi kripta feltárásában, illetve a leletekből 1998-ban megnyílt Memento Mori kiállítás létrehozásában.
Kiterjedt országos kapcsolatokkal rendelkezik, több jelentős országos muzeológiai társaság aktív tagja.
Munkásságával, előadásaival, alkotó ötleteivel napjainkban is aktív közreműködője és szervezője Vác kulturális életének.


A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.