2023. május 30., kedd   Janka és Zsanett napja


Hincz Gyula (1904–1986) Balatoni táj, 1930-as évek vége
(olajfestmény vászon hordozón, 78 x 76 cm, leltári szám: KH.18.6.1.)
és Hincz Gyula (1904–1986) Szobában ülő férfi, 1940 körül
(olajfestmény vászon hordozón, 100 x 80 cm, leltári szám: KH.18.2.1.)
című festményeinek restaurálása
Pályázati azonosító: 204111/04064

Az elnyert támogatás összege: 450.000. Ft, azaz négyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatás.

2018 márciusában a Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához Hincz Gyula Balatoni táj (1930-as évek vége; leltári szám: KH.18.6.1.) és Hincz Gyula Szobában ülő férfi (1940 körül; leltári szám: KH.18.2.1.) című festményeinek restaurálására benyújtott pályázatában 1.003.300. Ft, azaz egymillió-háromezer-háromszáz forint értékű támogatásra pályázott, amely összegből intézményünk 450.000. Ft, azaz négyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A szakrestaurátori díj fennmaradó összege: 553.300. Ft, azaz ötszázötvenháromezer-háromszáz forint intézményi keretből került kifizetésre. A benyújtott pályázatban foglaltakkal megegyezően a festmények restaurálását Diószegi Anikó festő-restaurátor művész végezte. A restaurálás ütemének alapját a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás, illetve az intézményi keretből biztosított összeg értéke jelentette.

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatás, illetve az intézményi keretből finanszírozott összeg két ütemben, a szerződésben meghatározott restaurátori munkafolyamatok elvégzését követően került kifizetésre. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás a szakrestaurátori díj pénzügyi fedezetének 44,01 %-át jelentette.

Ez az összeg Hincz Gyula Balatoni táj és Szobában ülő férfi című festményeinek konzerválását, tisztítását, egyenesítését, vákuumasztalos egyenesítését, hiányainak tömítését, illetve vakkeretre feszítését követően egyösszegben került kifizetésre Diószegi Anikó festő-restaurátor művésznek. (ld. 1-2. számú melléklet: Diószegi Anikó festő-restaurátor művész Restaurálási dokumentációi) A szakrestaurátori díj pénzügyi fedezetének fennmaradó részét: 553.300. Ft-t, azaz ötszázötvenháromezer-háromszáz forintot az intézmény saját keretéből biztosította. Ez az összeg a festmények húzószegélyének, esztétikai helyreállításának, restaurálásának és lakkozásának elkészültét követően szintén egyösszegben került kifizetésre Diószegi Anikó festő-restaurátor művésznek. (ld. 1-2. számú melléklet)

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint Hincz Gyula 1980-ban ajánlott fel egy munkásságát reprezentáló válogatást Vác városának. A gyűjteményt érintő tárgyalások során megállapodás született arról, hogy a város a felajánlott művekből állandó kiállítást létesít. A korabeli jogszabályok alapján azonban múzeumot város nem, csak megye tarthatott fenn. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a Vác városa által átadott, és kiállítóhelyként felújíttatott Káptalan utca 16. számú épületet kezelésbe átvette és egészen 2008-ig működtette. Hincz Gyula műveiből először 1983-ban nyílt állandó kiállítás Vácon. Hincz 1986-ban bekövetkezett halála után az örökösök jóvoltából a kollekció tovább bővült, a hagyaték jelentős része Vácra került. A Tragor Ignác Múzeum több intézményi átszervezést követően 2016 őszén vette át a Hincz gyűjtemény kezelését.

Múzeumunk céljai között szerepel, hogy az országban egyedülálló váci Hincz gyűjteményt egy jövőbeli állandó kiállítás keretében minél teljesebben mutathassuk be, jelenleg azonban a gyűjtemény jelentős része még restaurálásra szorul. Hincz Gyula Balatoni táj, illetve Szobában ülő férfi című festményeinek restaurálásával tovább bővülhetett a gyűjtemény azon műveinek száma, amelyek a restaurálásuk révén újra bemutathatóvá váltak. Az életmű két olyan kiemelkedő darabja kerülhetett kiállításra, amelyeket a nagyközönség hosszú évtizedekig nem láthatott.

A restaurált festmények múzeumunk Hincz Gyula életművének is bemutatásául szolgáló kiállítóhelyén, a Pannónia Ház emeleti Hincz-termében tekinthetők meg (2600 Vác, Köztársaság út 19.). A Tragor Ignác Múzeum jövőbeli tervei között szerepel a jelenlegi Hincz kiállítás megújítása, amelynek keretében a most restaurált festmények már az életmű egy-egy korszakába ágyazottan kerülhetnének bemutatásra. A két festmény az életműben két korszakot jelöl, a Balatoni táj címet viselő mű keletkezése az 1930-as évekre datált, tematikailag Hincz 1930-as évek második felében – 1940-es évek elején készült balatoni sorozatába illeszkedik, míg a Szobában ülő férfi színhasználata, valamint formai- és technikai megoldásai az életmű egy évtizeddel későbbi periódusára utalnak, keletkezése az 1940-es évekre datált. Hincz balatoni kötődésű képei az életműben korszakhatárként is meghatározott, 1941–1942-es székelyföldi útja előtt születtek. Balatoni képei a szakirodalomban gyakran viselik a komor, borús jelzőt, míg a székelyföldi ösztöndíját követő alkotásainál már színhasználata oldottabbá válása, színei kivilágosodása kerül előtérbe. A restaurált festmények jól szemléltetik az életmű ezen két periódusát – egymás mellett történő szerepeltetésükkel érzékletesen is előtérbe kerülnek az adott alkotói korszak meghatározó formai-, technikai és színhasználatbeli sajátosságai. A Szobában ülő férfi formai absztraháltsága, az alkalmazott technikai eszköztár – pl. be-karcolással, homokszórással kialakított-, és gazdagított részletek – , valamint a színhasználat jóval a balatoni sorozat elkészültét követő évtizedre/évtizedekre teszi a festmény datálását.A jövőben is szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani a gyűjtemény darabjainak restaurálására, hogy az életmű minél teljesebben, minél sokszínűbben kerülhessen bemutatásra.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának szíves támogatását, amelynek segítségével megvalósulhatott a Hincz gyűjtemény két jelentős darabjának – a Balatoni táj és a Szobában ülő férfi című festmények restaurálása.

A pályázat fotókat is tartalmazó szakmai beszámolója a múzeum honlapján A múzeum/ Nyertes pályázatok menüpontban: http://muzeumvac.hu/muzeum/nyertes_palyazatok.html érhető el.

Vác, 2020. január 24.

A szakmai beszámolót készítette: Vidákovich-Monori Laura művészettörténész

Mellékletek:

Diószegi Anikó Festő-restaurátor művész Restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Bala-toni táj című festményéhez, összesen: 15 oldal (1. számú melléklet)

Diószegi Anikó Festő-restaurátor művész Restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Szo-bában ülő férfi című festményéhez, összesen: 9 oldal (2. számú melléklet)


Mellékelt képek:

A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.