2024. május 27., hétfő   Hella napja


A váci domonkos kripta leletanyagának feltárását végző Tragor Ignác Múzeum a leleteket bemutató tervezett sorozatának első kötete Csukovits Anita néprajzkutató munkája, az egyik jól elkülöníthető, különleges, tárgycsoportról, a barokk koporsókról, Halper János színes műtárgyfotóival gazdagon illusztrálva.

A váci anyagot tételes katalógus formájában részletesen ismertető, elemző és nemzetközi, elsősorban Közép-európai kontextusba helyező, 270 oldalas (42 oldal tanulmány, 8 oldal angol rezümé, 220 oldal katalógus) kiadvány emellett bemutatja a koporsós temetkezés történetét is, egészen a 19. század elejéig. A szerző külön fejezetet szentel a tárgytípushoz kapcsolódó színszimbolikának, elemzi a koporsómotívumokat és szimbólumokat, a korabeli nyelvhasználatot és helyesírást, de kitér a készítés és használat társadalmi összefüggéseire is. A katalógusban, gazdag fotóanyaggal részletesen bemutatásra kerül valamennyi, a feltáráskor előkerült koporsó, elkészült a feliratok rövidítéseinek feloldása, latinról és németről magyarra fordításuk is, mely számos új információval szolgálhat az érdeklődők és a kutatók számára. A kötet másik érdekessége, hogy Balogh Lajos botanikus közreműködésével meghatározásra kerültek a koporsókra festett korabeli virágok, mely a barokk kertkultúra iránt érdeklődőknek is számos adalékkal szolgálhat.

Ára: 3900 Ft


Mellékelt képek:

A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.