2023. május 30., kedd   Janka és Zsanett napja


Régi váci farsangokról...
2022. február 18.
A társas érintkezés, a társadalmi összejövetelek koronájának a bálokat tartották. A bálok idénye a farsang, azaz a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak. Forró Katalin írása.

"Beköszöntött a vigalom évszaka, a mulatságok, estélyek, bálok búfelejtő saisonja. A meghívók raja özönlik a leányos házakhoz és nem egy szőkefürtös fejecskében motoszkál valami gyönyörűséges ideálkép csábító hasonmása, mely a meghívókon, mulatságokon teljesedésbe mehetne." - írja 1904. január 27-én a báli szezont köszöntve a Váci Hírlap vezércikk-írója.

A társas érintkezés, a társadalmi összejövetelek koronájának a bálokat tartották. A bálok idénye a farsang, azaz a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak. A pesti nagy bálokon kívül - ahová csupán a legkivételezettebbek kaptak meghívót - a polgárosodó vidéki városokban is készültek a szezonra. 1906-ban a január 7-től március 3-ig tartó farsangon mintegy 20 bált tartottak a váciak, egy-egy hétvégére több is esett. Míg a 19. század közepén a Fehér Hajó, az Arany Szarvas és a Curia fogadókban rendezték a mulatságokat, a század végére a Curia mellett, a Káptalani sörház, a Lőház és a Korona voltak a legelegánsabb bálok helyszínei.

A rendezők között a különböző vallási, gazdasági, kulturális egyletek, társulatok, mellett megjelentek az ipari üzemek is. A különböző egyletek - társulatok által rendezett bálok a városi élet nevezetes eseményeinek számítottak, részletes tudósítások jelentek meg róluk a helyi lapokban. Nemcsak arról értesülhettünk, hogy kik voltak a vendégek, melyik zenekar húzta a talpalávalót, hanem azt is megtudhattuk, mennyivel gazdagította a rendezők pénztárát a belépőjegyekből és a túlfizetésekből befolyt összeg. Álarcos, vagy maszkabálok csak a századfordulón jelentek meg a vidéki városokban.

A bálokra gondosan készültek. A különböző társulatok, egyletek - olykor egymást túllicitálva - készítették el - legtöbbször a helyi nyomdákban - a díszes kivitelű meghívóikat, melyekben nemcsak az esemény idejét, helyét tüntették fel, de gyakran a műsort, és a menüt is. Gyakoriak voltak a színielőadások, táncvizsgák, koncertek, melyeket tánc követett.

A bálozók, különösek a hölgyek izgatottan készültek az ünnepi eseményre. Még a helyi lapok is beszámoltak arról, mi a báli divat. A millennium idején a magyaros öltözet dívott: selyem és bársony, csipke és aranyhímzés, és gazdag zsinórozás. 1906-ban liberasztinból, rádiumselyemből és csíkos crepe de chine-ből készült a divatos báli ruha. Ezt díszítették csipkével, fodrokkal, hímzésekkel. A legyezők elkerülhetetlen kellékek voltak, olyannyira, hogy legyezőnyelven még üzenni is lehetett a szerelmes ifjúnak. A kitűzők közül különösen az ezüst és gyöngyház pillangók voltak elegánsak. Az elsőbálozók ruhája mindig fehér volt. Az urak a divatnak megfelelően vagy magyarosan - díszmagyarban, vagy atillában -, vagy frakkban jelentek meg. A teljes öltözékhez hozzátartozott a klakk, azaz összecsukható cilinder is.

A rendezők táncrendet is átnyújtottak a bálozó hölgyeknek. A táncrend a táncok sorát tartalmazta. Ebbe írhatta be a hölgy a táncot lefoglaló gavallér nevét. A legkedveltebb táncok közé tartozott a keringő, a polka és a francia négyes. A csárdás a táncok királya, a legizgalmasabb, a legtüzesebb valamennyi közül általában a táncrend végére került.

A farsangi szezont nemcsak a bálozók élvezhették. A kocsmákban, fogadókban is rendeztek mulatságokat. Ezekről is megjelentek olykor-olykor tudósítások, legtöbbször verekedésekről. Ezekre nem készültek meghívók, nem nyomtattak táncrendet, s a felülfizetések a kocsmáros pénztárcáját gazdagították. 1852-ben Pintér Bálint a Fehér Hajó vendéglőse kérvényezte, hogy a farsangi szezonon kívül minden vasárnap tarthasson bálokat. A kérvényt azzal az indoklással utasították el, hogy az alsóbb néposztályok körében kézzelfogható romlottságot idéztek elő.

S hogy meddig tartottak a bálok? Erre így emlékezik a korabeli tudósító:

„Csak a hajnali harangszó, a lobogó gyertyák kialvása és a reggeli napsugár kíváncsi mosolya bírta meggyőzni a tánczosokat, hogy itt a reggel, a pihenés, a nyugalom órája. Csakhamar szét is oszlott a jókedvű társaság és csak a tudósítónk maradt árván, elhagyatva a terem közepén ..."

 

Farsangi táncrend.

Mihelyt elmúlik vízkereszt,

a vérünk bizseregni kezd.

Talpunk viszketve táncra vágyik:

keringeni hajnalpirkadásig!

Álarcosan vagy álarc nélkül,

megtébolyodva a zenétül,

libeg a frakk szárny, az uszály:

táncolni nem kell, de muszáj,

A walcer oly szép, szűzi tánc,

a szoknya két festői ránc,

a nő lassan tipeg s a férfi

lehelletét kábulva érzi.

Egybefonódnak lágy ütemre,

egymás szemébe néznek egyre

a megszűletik, ah, a csodás,

első szerelmi vallomás.

A polka már vigabb dolog,

a pár szilajabban forog.

Bátrabb a férfi és a leányka

már érdeklődni kezd iránta.

Csak a kupléra jó a polka,

a refrént már együtt dudolja

a bódult-kábult ifjú pár -

s gondol a szünórára már!

A négyes lassú séta-tánc:

kígyózik női s férfi-lánc,

ki-ki párját elhagyva s ujra

találkozik és össze bujva

cseveg, ajkán forró a pára

és nem vigyáz a figurára.

A férfi kér, a nő meg int

és el kell válni, jaj, megint.

A boszton kvadrillal rokon,

kettőnként perdül a kolon,

a kis kacsó a férfi kézben

beletemetkezik egészben,

a nő szem megcsillog kegyosztón,

pazar mulatság a boszton!

A nő a férfihez simul,

boldog mosoly száll ajkirul.

Csárdás virradatig - ez a vég,

de a táncból sohsem elég.

"Sohasem halunk meg! Ugy-e nagysád?

imádom önt, ez az igazság."

"Én is magát!" S úszva az árral,

ekként lesz több egy mátkapárral.

Majd minden táncrend vége ez:

X. - Z. kisasszonyt eljegyez.

Fakir

(Megjelent a Váci Hírlap 1904. január 27-i számában)


Mellékelt képek:

A Tragor Ignác Múzeum honlapja • Grafikai tervezés: Arcus Stúdió • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.
A weblap Várady Róbert: Cyber térben (2008) című festménye felhasználásával készült.